МҮХАҮТ-аас алдагдал хүлээсэн ААН-үүдийн хохирлыг барагдуулж байна

Монгол Улсын 2018 оны нэгдүгээр сарын ГАДААД ХУДАЛДАА-ны статистик мэдээлэл.

Төсвийн орлого, зарлагын оновчлолын программд татаасыг 77 хувиар бууруулах хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт гарчээ.

Монгол Улсын хувьд, хүйтэн, сэрүүн уур амьсгалтай, газар хөдлөлтийн аюулгүй бүс нутаг гэдэг утгаараа энэ төрлийн дата төвүүдийг байгуулахад тохиромжтой гэж үздэг.

Фермийн аж ахуйг хөгжүүлснээр сүүний дотоодын хэрэгцээг хангах боломж бүрдэнэ.